Hälsocoach

Vi hjälps åt att hitta balansen i din tillvaro.
Kanske känner du dig väldigt stressad, sover dåligt, har problem med vikten...

Stress
Att få kontroll över allt du ska och måste göra är en förutsättning för att stressen inte ska utvecklas till din fiende. Vi hittar en bra metod för detta tillsammans.

Viktminskning - jag hjälper dig med:

  • att få in en kost som passar dig både tids- och matmässigt
  • ett sundare mattänkande
  • att öka din medvetenhet - varför vill jag äta just nu?
  • att hitta din träningsmodell som du verkligen gillar

Eller har du varit sjukskriven en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka? För företaget innebär detta att sjukfrånvaron minskar, rehabiliteringsprocessen förkortas och lönsamheten förbättras.

Metoden jag arbetar efter bygger på kognitivt synsätt som bland annat går ut på att stärka ditt egenansvar och den egna positiva viljan.

Målet är att ge dig teoretiska och praktiska verktyg, så att du själv kan skapa en fortgående, positiv förändring mot bättre hälsa och välmående.
Jag motiverar, inspirerar och ger dig stöd genom hela förändringsprocessen!

» Viktminskningskurser
» God Balans
M Viktminskningskurs
» Åsikter om kursen
» Träning med fokus
mpå viktminskning
» Träningskonsultation
» Hälsocoach
» God Balans produkter
» Om mig/Kontakt
» Start
© SNYGG design