God Balans Viktminskningskurs - vägen till ett lättare liv!
Viktminskningskurs där du lär dig mycket om kost/näring, fysisk träning och mental träning. Vi hjälper dig med stöd och kunskap både individuellt och i grupp att uppnå ditt MÅL! » Mer om kursen finns i broschyren, pdf
Intresseanmälan
Kurser startas kontinuerligt.
Anmäl dig redan nu för att säkert komma med på nästa kurs!

Monica Johansson mobil: 070-607 38 84 eller monica@friskstark.se
» Viktminskningskurser
» God Balans
M Viktminskningskurs
» Åsikter om kursen
» Träning med fokus
mpå viktminskning
» Träningskonsultation
» Hälsocoach
» God Balans produkter
» Om mig/Kontakt
» Start
© SNYGG design